CENSO 2014: MORENAS DO NOROESTE

Mapa descriptivo da ubicación das Ganderías de Verin-Biocoop S.C.G

20 GANDERIAS O 60.60% operarios ecoloxicos De vacun de carne de Ourense Pertecen a Biocoop

Mapa descriptivo da superficie inscrita no CRAEGA das explotacións de gando vacún da provincia de Ourense, Verin-Biocoop S.C.G.

Superficie total: 3875.03ha

57.73% SUPER. ECO OURENSE Supondo o 60.49% do sector na provincia